נוסעים יהודיים

“ראה אנכי נותן לפניך קורא יקר ספרי זה והוא פרי מסעי באזיא ואפריקא. מימות הנוסע המפורסם ר' בנימין מטודלעא והמסבב ר' פתחיה נ"ע (שניהם חיו במאה האחרון לאלף החמישי) עד היום הזה לא עלה על לב איש מאחב"י ילידי איירופא לשום לדרך פעמיו לדרוש אחרי עקבות זה פזורה ישראל הנידחים בארצות קדם ואחרית ים.” (ישראל בן יוסף בנימין, "בנימין השני", ספר מסעי ישראל, הקדמת המחבר)

"משא בערב. הוא ספר הקורות אשר השתרגו עלו עלי, והמשא אשר חזיתי בגלילות מערב, דרכם ועלילותם חקיהם ומשפטיהם בין ביהודים בין בערביאים במלך ושרים ועם הארץ." (על שער ספרו של שמואל רומאנלי "משא בערב")

"אחי ורעי! אלופי ומיודעי! הנה שמעתי בקולכם נמצאתי לאשר בקשתוני לכתוב על הסדר את אשר ראיתם בספר זכרונותי (מפוזר ומפורד) זכרון מסעותי בארבע שנה ותשעה ירחים אשר סבבתי בגלותי במצרים, ים סוף, תימן הודו המזרחית עליונה ותחתונה ומדינות אויסטראליא." (יעקב ספיר, אבן ספיר, הקדמה)