untitled

קול קורא

לסדנה לחוקרים צעירים

היסטוריה של יהודי ארצות האסלאם

החברה ההיסטורית הישראלית שמחה לבשר על קיום סדנה לחוקרים צעירים, שתחום עניינם הוא תולדות היהודים בארצות האסלאם מהמאה החמש-עשרה ועד למאה העשרים. היוזמה לקיום הסדנה מהווה חלק משאיפת החברה לעודד ולקדם את המחקר ההיסטורי בתחום.

בין מטרות הסדנה: לאפשר פרספקטיבה היסטורית רחבה על נושאי ליבה בחקר יהודי ארצות האסלאם, להפגיש בין חוקרות וחוקרים בכירים וצעירים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה ולטפח קשר בין חוקרי התחום בדיסציפלינות השונות שנקודת מבטם היסטוריוגראפית.

הסדנה תתקיים ב"בית דניאל" בזכרון יעקב, בימים שני ושלישי, 16-15 במאי, 2017; אנו מאפשרים ואף מעודדים לינה במקום.

אנו פונים לחוקרות ולחוקרים מדיסציפלינות שונות, בשלבי הפוסט-דוקטורט ובשלבי דוקטורט מתקדמים, שתחום עיסוקן\ם משיק לתחומי הסדנה (היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, חקר הגירה, לימודי תרבות, מזרח תיכון וכדומה), להגיש הצעות. דוקטורנטים בשלב א', שנמצאים בשלבים מתקדמים של כתיבת הצעת המחקר מוזמנים להגיש אף הם את הצעותיהם.

אורך ההרצאות: 20 דקות

המעוניינים מתבקשים לפנות בדוא"ל אל ד"ר אביעד מורנו ומר דוד גדג': historicalworkshop@gmail.com

נא לציין את הפרטים באופן הבא:

1.        שם ושם משפחה, תואר וסטטוס לימודים, שיוך אקדמי, כתובת דוא"ל וטלפון.

2.        תחומי עניין (מספר שורות), כותרת הרצאה ותקציר ההרצאה (עד 200 מילה)

מועד אחרון להגשת הצעות: 31 בינואר, 2017. מספר המקומות מוגבל.

* האירוח "בבית דניאל", הכולל ארוחות ולינה, אינו כרוך בתשלום. אולם המשתתפים ידרשו להירשם כחברים בחברה ההיסטורית הישראלית בתשלום דמי חבר לשנה ע"ס 140 ₪. תשלום דמי החבר מקנה לחברים זכות לבחור ולהיבחר להנהלת החברה, להשתתף בכנסים ובסדנאות שהחברה מארגנת וכן אפשרות לפרסם מאמרים בכתבי העת של החברה. כמו כן, החברים מקבלים  את כתבי העת ציון, היסטוריה וזמנים,  והנחה של 25% ברכישת ספרים מפרסומי מרכז זלמן שזר.

הוועדה האקדמיתפרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר טלי ברנר, החברה ההיסטורית הישראלית; ד"ר אביעד מורנו, אוניברסיטת מישיגן; מר דוד גדג', אוניברסיטת תל-אביב.