מפות עיירות פיתוח, שכונות בערים גדולות ומושבים בישראל

באתר זה ניתן לצפות במפת ישראל הכוללת שכבות שונות של מידע אודות עיירות פיתוח שכונות בערים גדולות ומושבים. המידע מגוון ועוסק בעניינים כמו אוכלוסייה, חינוך, תעסוקה, תרבות ועוד.

בלחיצת כפתור ניתן לבחור את השכבה הרצויה ולראות כיצד המידע מוצג באופן ויזואלי וצבעוני, המפשט את התוכן ומאפשר לנתח אותו ביתר קלות או להציגו ללומדים.

המפה על כל שכבותיה נבנו באתר מפות של אוניברסיטת Harvard, הפתוח למשתמשים למטרות אקדמאיות.

לחץ לצפייה במפה ובשכבות

רשימת השכבות במפה

שם השכבה באתר

פירוט

קטגוריה

מקור המיגע

מקים השכבה

Population in 1961

מספר תושבים בשנת 1961 בעיירות הפיתוח

אוכלוסייה

האגף למנהל מוניציפאלי, המחלקה למחקר, משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשויות המקומיות בישראל 2005, ירושלים מאי 2007

צבי צמרת ואחרים (עורכים), עיירות פיתוח, ירושלים 2009, עמ' 69

דוד גדג'

Establishment Year

שנת הקמה של עיירות פיתוח

תאריכים

האגף למנהל מוניציפאלי, המחלקה למחקר, משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשויות המקומיות בישראל 2005, ירושלים מאי 2007

צבי צמרת ואחרים (עורכים), עיירות פיתוח, ירושלים 2009, עמ' 69

דוד גדג'

Percentage of Children Born in Africa and Asia in 1967

אחוז הילדים שנולדו באפריקה או אסיה בעיירות בפיתוח בשנת 1967

אוכלוסייה

א' ברלר, ערים חדשות בישראל, ירושלים 1970, עמ' 73

דוד גדג'

Religious Education in 2004-2005

אחוז הילדים שלמדו בביתי ספר דתיים שונים בשנת הלימודים תשס"ה (2004-2005)

חינוך

א' וייסבלאי, "נתונים על מספר התלמידים בחינוך העברי היסודי לפי סוגי הפיקוח והמעמד המשפטי", מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל, 18.09.2005

צבי צמרת ואחרים (עורכים), עיירות פיתוח, ירושלים 2009, עמ' 310-311

דוד גדג'

Yamens Location in Israel until 1948

שכונות וישובים של תימנים עד 1948

אוכלוסייה

בת ציון עראקי קלורמן (עורכת), יוצאי תימן בארץ ישראל, ירושלים 2006, עמ' 277-294

דוד גדג'

Yamens Neighborhoods in Tel-Aviv 1903-1948

שכונות של תימנים בתל אביב עד 1948

אוכלוסייה

בת ציון עראקי קלורמן (עורכת), יוצאי תימן בארץ ישראל, ירושלים 2006, עמ' 265-276

דוד גדג'