שמואל אהרון רומאנילי

(Samuel Aaron Romanelli, 1814-1757)

שמואל רומאנילי, שנולד במנטובה שבאיטליה, היה משכיל עברי, נוסע, סופר ומשורר, שחי לאורך מרבית חייו בארצות אירופה השונות: צרפת, אנגליה, הולנד, גרמניה, אוסטריה, וערים שונות באיטליה (לרבות העיר קזאלה מונפראטו, שבה נפטר). יוסף קלויזנר הגדירו לימים כ"בוהמיין טיפוסי", ש"רוחו הסוערת אינה מוצאת מנוחה" (קלויזנר, עמ' 307). אופיו הסוער, אי-הקפדתו על שמירת מצוות וביקורתו על סדרי הקהילות היהודיות השונות שבהן שהה, הביאו לגירושו החוזר והנשנה של רומאנילי מהן, בהוראת פרנסי הקהילה.

בשנים 1791-1787 שהה רומאנילי לאורך ארבע שנים במרוקו, שאליה הגיע במסעותיו עם סוחר יהודי. את חוויותיו במרוקו ואת רשמיו ממנה תיאר בספרו הנודע, "משא בערב" (ברלין, תקנ"ב, 1792), שהיה ספר ההשכלה העברי הראשון שתיאר את יחסו של יהודי אירופי ליהודי ארצות האסלאם. יחסו של רומאנילי למנהגיהם התרבותיים, החברתיים והדתיים של יהודי מרוקו היה ביקורתי, אך אף-על-פי כן עולה מספרו הזדהות ניכרת עמם כיהודים – לעומת הזרות המוחלטת שחש ביחס לערביי הסביבה.

יוסף קלויזנר ראה את רומאנילי כאחד הסופרים העבריים המעטים ש"הכניסו אירופיות לתוך הספרות העברית", והגדיר אותו כאחד המיוחדים שב"מבשרי-אירופה" בספרות העברית. לשיטתו של קלויזנר, הספר "משא בערב" פתח לקוראים העבריים האירופיים צוהר אל חייהם של יהודי צפון-אפריקה, "ובזה גרם להתקרבותם של שבטי-האומה המפוזרים והמפורדים, ובכן – לאחדותה של האומה ולהתעניינות בכל חלקיה" (קלויזנר, עמ' 319).

רשימת מסעותיו של הנוסע (להגדלת המפות לחץ עליהן)

1791-1787 – מרוקו

המפה מבוססת עלמפה למסע רומאנילי המתואר בספר "משא בערב", מתוך: רומאנילי, שמואל, כתבים נבחרים (ההדיר, הקדים מבוא ופירש: חיים שירמן), מוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ט, עמ' 19 (בעיצוב "כרטא", ירושלים).

 
קישורים לספרי הנוסע
  • רומאנילי, שמואל, משא בערב, מהדורת וינה, 1834 
  • "משא בערב" מתוך מהדורת שירמן: רומאנילי, שמואל, כתבים נבחרים (ההדיר, הקדים מבוא ופירש: חיים שירמן), מוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ט, עמ' 149-21.
  • תרגום מאוחר לאנגלית ל"משא בערב": Romanelli, Samuel, Travail in an Arab Land, tr. From the Hebrew with an Introduction and Notes by Yedida K. Stillman and Norman A. Stillman, Tooscaloosa 1989.
קישורים לכתבות של הנוסע וספריו מאתר "עיתונות יהודית היסטורית"
רשימת ספרות מחקר על הנוסע ומסעותיו
  • רומאנילי, שמואל, כתבים נבחרים (ההדיר, הקדים מבוא ופירש: חיים שירמן), מוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ט (כולל את "משא בערב", לקט שירים וקטעים מתוך מחזות).
  • קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, כרך ראשון (מבוא כללי: דור "המאספים" [1820-1781]), אחיאסף, ירושלים, 1960, עמ' 319-307.
  • פלאי, משה, ‫"ספרות המסעות כסוגה ספרותית בהשכלה העברית: 'משא בערב' לש’ רומאנילי", בתוך: נש, שלמה (עורך), מגוון: מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מכון הברמן למחקרי ספרות, לוד, תשמ"ח, עמ' 322-299.
  • צור, ירון, "'מכלול הבלים': רומאנילי והחתונה היהודית במרוקו", בתוך: טוב, יוסף ודוד קורזון (עורכים), חקרי מערב ומזרח: לשונות, ספרויות ופרקי תולדה – מוגשים ליוסף שיטרית, כרך א', כרמל, ירושלים, תשע"א, עמ' 682-657.
  • בן-נאה, ירון, "יהודי המערב בעין מערבית: יהודי מרוקו בשלהי המאה השמונה עשרה על פי משא בערב לשמואל רומאנילי", פעמים, 135 (תשע"ג), עמ' 144-125.