Judith_Montefiore

יהודית מונטיפיורי

(Judith Montefiore, 1862-1784)

יהודית מונטיפיורי (לבית ברנט-כהן), אשת הפילנתרופ היהודי-אנגלי החשוב משה מונטיפיורי (1885-1784), מילאה תפקיד חשוב במפעלי הצדקה של בעלה. מונטיפיורי סיירה רבות ברחבי העולם, יחד עם בעלה ועם פמלייתם, ובין השאר ביקרה חמש פעמים בארץ-ישראל.

יהודית מונטיפיורי נולדה למשפחה אשכנזית דתייה, כבת לסוחר אמיד שהיגר ללונדון מהולנד. היא השתלמה במספר שפות, למדה ספרות, מוסיקה ואמנות, ונישאה למשה מונטיפיורי בשנת 1812. מונטיפיורי הקדישה את חייה לענייני הקהילה היהודית ולפילנתרופיה, והייתה לשותפה מלאה של בעלה במפעליו. במסגרת זו, סיירה מונטיפיורי רבות ברחבי העולם, בעיקר לטובת מפעל הסיוע המשפחתי לקהילות יהודיות שונות ברחבי העולם היהודי. בין השאר, לקחה מונטיפיורי חלק בסיור למצרים ולארץ-ישראל בשנת 1827, בסיור לדמשק על רקע הניסיון לתמוך בקהילה במסגרת עלילת הדם ("עלילת דמשק") בשנת 1840, ובסיורים שונים ברחבי הפזורה האשכנזית.

בדומה לבעלה ולנשות החברה הגבוהה באירופה של התקופה, הותירה אחריה מונטיפיורי יומנים רחבי יריעה, שבהם תיעדה בין השאר את מסעותיה. כמה מכתביה תורגמו לעברית.

רשימת מסעותיו של הנוסע (להגדלת המפות לחץ עליהן)
 • 1827, 1839, 1849, 1855, 1857: מסעות לארץ-ישראל.
 • מפה 1 - 1827 - מסע למצרים וארץ ישראל. 
 • מפה 2 - 1839 - מסע לארץ ישראל.
 
קישורים לספרי הנוסע
 • מונטיפיורי, יהודית, רשמי מסע למצרים וארץ-ישראל, 1827 (פתח דבר: ישראל ברטל), יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ו. הספר נכתב בשנת 1827 ופורסם לראשונה בשנת 1836.
 • לפתח הדבר של ישראל ברטל, בעברית ובאנגלית, ולנוסח האנגלי (1836) של רשמי המסע, באתר פרויקט הקונטרסים של מרכז דינור, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • הנ"ל, יהודית: סיפור מסע (תרגם: אליעזר שאולי), לונדון, תרל"ט. הספר עוסק במסעה של מונטיפיורי לארץ-ישראל בשנת תקצ"ט.

 • Montefiore, Moses, Sir & Judith, Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore: a facsimile of the 1890 edition (edited by Louis Loewe, introduced by Raphael Loewe, with a new index by Walter Schwab). Jewish Historical Society of England & Jewish Museum, 1983. Digital version. 

קישורים לכתבות של הנוסע וספריו מאתר "עיתונות יהודית היסטורית"
רשימת ספרות מחקר על הנוסע ומסעותיו
 • הלוי, אליעזר, ספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית (תרגם: י"ח טביוב), תושיה, ורשה, תרנ"ט, שני כרכים: כרך א', כרך ב' 
 • ברטל, ישראל, פתח דבר ליומן מסע ואגרות, ארץ-ישראל בשנות השלושים למאה הי"ט, קונטרסים – מקורות ומחקרים, 2, ירושלים, תשל"ד, עמ' ג'-ז'.
 • סמט, משה, משה מונטיפיורי: מציאות ואגדה, כרמל, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 26-25 (ובמקומות נוספים בספר).
 • אילן, צבי, "התרגום העברי הראשון של 'יומן המסע' ליהודית מונטיפיורי", שלם, ג' (תשמ"א), עמ' 366-364.
 • Breger, Jennifer, “Three Women of the Book: Judith Montefiore, Rachel Morpurgo and Flora Sassoon”, AB Bookman’s Weekly, 101 (March 30, 1998), pp. 853-864.
 • Lipman, Sonia, “Judith Montefiore, First Lady of Anglo Jewry”, The Jewish Historical Society of England, Transactions , 21 (1968), pp. 287-303.
 • הערך על יהודית מונטיפיורי מתוך "Jewish Women: a Comprehensive Historical Encyclopedia"