תמונה רצה5

מצרים

חתונה במשפחת היימן, קהיר, בערך 1930. מגן דוד שברקע הובא מבית הכנסת בח'ארת אליהוד.

ארכיון התצלומים, בית התפוצות, תל אביב