תמונה רצה1

p_tu_0181

עמודי שער של ארבע עתונים בערבית-יהודית אשר יצאו לאור בתוניסיה

הצילומים פורסמו בפעמים, 30, תשמ"ז 1987, עמ'