תמונה רצה 4

Picture21

חתונה יהודית במרוקו

צייר אז'ן דלקרואה, 1841