תמונה רצה 3

ללה

בית הקברות בפאס, מרוקו. במרכז קברה של הקדושה ללה סוליקה