תמונה רצה2

p_tu_021 (1)

תהלוכה של חברי תנועת-נוער בתוניסיה

הצילום פורסם בפעמים, 39, תשמ"ט 1989, עמ' 104