מתכבדים להזמינכם לכנס ההיסטוריה הארוכה של יהודי ארצות האסלאם בישראל: כנס לרגל פרישתו של פרופ' ירון צור לגמלאות שיתקיים בימים ב'-ד', 19-17 ביולי 2017 פרטים בקישור.