פרסומי הגר

     מה-יא"ה

     עמוד הבית

    


פרסומי הגר הלל

ספרים

"ישראל" בקהיר: עיתון ציוני במצרים הלאומית 1939-1920, עם-עובד, תל אביב 2004.

יהודי קזבלנקה - עיונים במודרניזציה של הנהגה יהודית בתפוצה קולוניאלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשנ"ו 1995. (בשיתוף עם ירון צור. יחידה 2 של הקורס "יהודי צפון-אפריקה במאות ה-19 וה-20").
קישורים לספר לפי פרקים: 1. שער תוכן והקדמות   2. סעיף 2.1   3. סעיף 2.2   4. סעיף 2.3
5. סעיף 2.3 - המשך   6. סעיף 2.4   7. סעיף 2.5 ואחרית דבר   8. סיכום ונספחים   9. מדריך לעבודה עצמית
10.מדריך לעבודה עצמית - המשך   11.מקורות וקריאה מומלצת   12.אינדקס
[כל הקישורים בפומט PDF ; המפה בעמוד 170 באדיבות מוסד ביאליק ; התעודה המצולמת בעמוד 289 באדיבות הארכיון הציוני המרכזי]


פרקים בספרים

"המיעוט היהודי בארצות המזרח התיכון 1945-1920 – אוריינטציה ורה-אוריינטציה", בתוך: חגי ארליך (עורך), המזרח התיכון בין מלחמות-העולם, ספר ה': יחידה 12, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשס"ג 2003, עמ' 423-399.
[קישור לפרק בפורמט PDF ]

"העיתונות היהודית", בתוך: חיים סעדון (עורך), קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים: מרוקו, מכון בן-צבי ומשרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, תשס"ד, עמ' 186-171.
[קישור לפרק בפורמט PDF ]


מאמרים

"מלחמת העיתונים היהודים במרוקו 1940-1932", קשר, 20 (נובמבר 1996), עמ' 56-48.
[קישור למאמר בפורמט PDF ]

"רב-שיח ים תיכוני; 'ישראל' - עיתון יהודי תלת לשוני שיצא בקהיר בין שתי מלחמות העולם", קשר, 27 (מאי 2000), עמ' 29-19.
[קישור למאמר בפורמט PDF ]

"היסודות הכלכליים של העיתונים היהודים במצרים - המקרה של 'לה רווי סיוניסט', קהיר, 1923-1918", קשר, 29 (מאי 2001), עמ' 88-81.
[קישור למאמר בפורמט PDF ]

"דברים שרואים מכאן לא רואים משם - הערכת ביניים של 'מורשת יהדות המזרח' לאור ספרו של ירון צור 'קהילה קרועה'", פעמים, 92 (קיץ תשס"ב), עמ' 147-129.
[קישור למאמר בפורמט PDF ]

"אמנציפציה ואינטגרציה במצב קולוניאלי - העיתונות בקזבלנקה", שורשים במזרח, ה' (תשס"ג 2002), עמ' 261-242.
[קישור למאמר בפורמט PDF ]


ביקורות ספרים

"נחום אפנדי - יהודי חצר או מדינאי?" יהדות זמננו, 7 (תשנ"ב), עמ' 370-367. על: Esther Benbassa, Un Grand Rabbin Sepharade en Politique 1829-1923, CNRS, [Paris 1990]
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ]

"'לגיון המורים' של כי"ח", יהדות זמננו, 8 (תשנ"ג), עמ' 372-367. על: אהרון רודריג, חינוך חברה והיסטוריה – 'כל ישראל חברים' ויהודי אגן הים התיכון 1860– 1929, מכון בן-צבי, ירושלים תשנ"א.
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ]

"הפזורה היהודית-המצרית: קריאת תיגר על הנרטיב הלאומי", פעמים, 95-94 (חורף-אביב תשס"ג), עמ' 233-221. על:Joel Beinin, The Dispersion of Egyptian Jewry - Culture, Politics, and the Formation of a Modern Diaspora, University of California Press, Berkeley [1998]
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ]

ביקורות על ספרה של הגר - 'ישראל' בקהיר

אוסצקי-לזר, שרה. "בצאת 'ישראל' במצרים", האומה 159, (אביב תשס"ה), עמ' 115-113.
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ]

אוסצקי-לזר, שרה. " 'ישראל' בקהיר, עיתון ציוני במצרים הלאומית, 1939-1920", דו-עט 5, אפריל 2005, עמ' 23.
[קישור לביקורת הספר בפורמט HTML ]

איילון, עמי. "בצאת 'ישראל' במצרים", הארץ, 11.2.05, עמ' ה' 1.
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ] הפרסום באדיבות עיתון הארץ

כבהא, מוסטפא. "כשהמילה הכתובה מדברת...", פעמים 100 (קיץ תשס"ד), עמ' 175-173.
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ]

כהן, רונן א'. "כוחו ומגבלותיו של עיתון לוחם", הצופה, מוסף יום שישי, 19.8.05, עמ' 12, 14.
[קישור לביקורת הספר בפורמט HTML ]

מלצר, יורם. "בביתם ובצאתם", מעריב, מוסף שבת, 21.1.05, עמ' 24.
[קישור לביקורת הספר בפורמט PDF ] הפרסום באדיבות עיתון מעריב

סומך, ששון. "אלבר ומתילדה ועיתונם 'ישראל'", הארץ, מוסף ספרים, 15.6.05, עמ' 100.
[קישור לביקורת הספר בפורמט HTML ] הפרסום באדיבות עיתון הארץ


ערבי עיון

ערב עיון לרגל יציאת הספר: 'ישראל' בקהיר - עיתון ציוני במצרים הלאומית 1920-1939.
[קישור לערב העיון לצפיה דרך האינטרנט ]