מידע מדינה קטגוריה שפה סוג

מודרניות לאומית עברית מול מודרניות צרפתית: ההשכלה העברית בצפון-אפריקה בסוף המאה הי"ט

מאמר מאת יוסף שיטרית, פרסם בכתב העת "מקדם ומים", ג', תש"ן, עמ' 11-76
צפון אפריקה חברה עברית
מאמר