מידע מדינה קטגוריה שפה סוג

ההתאזרחות הקולקטיבית של יהודי אלג'יריה וההתקוממות המוסלמית ב- 1871

מאמר מאת רישאר איון, שורשים במזרח, קובץ א, 1986, עמ' 11-35
אלג'יריה מעמד משפטי, אזרחי וחברתי עברית
מאמר