מידע מדינה קטגוריה שפה סוג

ידיעות חדשות על חיי ר' עובדיה מברטנורא באיטליה

פעמים, 37, תשמ"ט 1988, עמ' 55-66 , חוברת שהוקדשה לתולדות יהודי איטליה
איטליה אישים ומשפחות עברית
מאמר

אגרות יהודי איטליה

פעמים,64,קיץ תשנ"ה,עמ' 149-153
איטליה אורחות חיים עברית
מאמר

על הליכות הדת של היהודים בסוף המאה הט"ו – מתוך אגרות ר' עובדיה מברטנורא

פעמים, 37, תשמ"ט 1988, עמ' 55-66 , חוברת שהוקדשה לתולדות יהודי איטליה
איטליה אורחות חיים עברית
מאמר

היהודים באזור רומאניה בימי ר' עובדיה מברטנורא – קווים לדמותם החברתית והתרבותית

פעמים, 37, תשמ"ט 1988, עמ' 55-66 , חוברת שהוקדשה לתולדות יהודי איטליה
איטליה אורחות חיים עברית
מאמר

ספריותיהם של יהודי איטליה בין ימי-הביניים לעת החדשה

פעמים, 52, קיץ תשנ"ב, עמ' 15-4. חוברת שהוקדשה לספרים ספריות ודפוסים בקהילות יהודי ספרד והמזרח
איטליה אורחות חיים עברית
מאמר

על חקר הדרשנות היהודית

פעמים, 59, אביב תשנ"ד, עמ' 153-149
איטליה הגות וספרות יפה עברית
מאמר

סיפור שבתי צבי מאת מומר ספרדי באיטליה במאה הי"ז

פעמים, 49, סתיו תשנ"ב, עמ' 93-106
איטליה הגות וספרות יפה עברית
מאמר

בית המדרש לרבנים ברודוס 1926-1938, המדיניות הפאשיסטית והנסיון לגבש מוקד ליהודי הים התיכון

מאמר מאת סימונטה דלה-סטה טוראפרנקה על הקמתו של מוסד חינוכי ברודוס בתקופת השלטון האיטלקי באי והקשר בין המוסד לבין שלטונות ויהודי איטליה. פעמים, 37, תשמ"ט 1989, עמ' 78-112
איטליה חינוך עברית
מאמר

חיים וחברה בקהילת רומא במאה הט"ז

פעמים, 37, תשמ"ט 1988, עמ' 55-66 , חוברת שהוקדשה לתולדות יהודי איטליה
איטליה קהילות מקומיות עברית
מאמר

התאסלמות בקהילות העות'מאניות והתנצרות באיטליה ובגרמניה במאות הט"ז והי"ז

פעמים, 57, סתיו תשנ"ד, עמ' 47-29
איטליה חברה עברית
מאמר
עמוד 1 מתוך 2
12