Capture פורום דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים

החוקרים את יהודי אסיה, אפריקה והבלקן

בסיוע היחידה לחקר היהודים בארצות האסלאם במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן

מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם (מה-יא"ה), "עיתונות יהודית היסטורית" ו"המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה", אוניברסיטת תל אביב

פורום הדוקטורנטים והפוסט-דוקטורנטים החוקרים את הפזורה היהודית באסיה, אפריקה והבלקן שפעל בשנתיים האחרונות ממשיך להתכנס גם בשנת הלימודים תשע"ז. הפורום משמש כמקום מפגש לחוקרים צעירים מאוניברסיטאות שונות, ומטרתו לקדם את התחום באמצעות למידה משותפת והפריה הדדית. השנה, הפורום מתקיים בבית המדרש ע"ש אריאל רוזן צבי, המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה,  אוניברסיטת תל-אביב.

בהמשך לפעילותנו בשנים קודמות, אנו מבקשים, בראש ובראשונה, לקיים דיון ביקורתי שיטתי על אסכולות המחקר העוסקות בכתיבה ההיסטורית על יהודי ארצות האסלאם. נדון בהגדרותיהן העצמיות והחיצוניות (במידה שקיימות הגדרות כאלה), במקורות השראתן, במתודות האופייניות להן, בתחומי העניין האופייניים להן, בהישגיהן ובכישלונותיהן, במעמדן בקהילה האקדמית בארץ ובחו"ל, ועוד. הדיונים יתבססו על רשימת קריאה נרחבת שתורכב בהתייעצות משותפת בראשית הפורום.

חלק משתתפים בפורום יזכו במלגה מטעם היחידה לחקר היהודים בארצות האסלאם במרכז לחקר התפוצות, שמטרתה העיקרית היא לאפשר כיסוי הוצאות ההשתתפות בפורום, כולל רכישת ספרות מקצועית ונסיעות.

הפורום מתכנס מספר פעמים במהלך השנה באוניברסיטת תל אביב בימי ה' בשעות 19:30-17:15

מוביל הפורום: פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל אביב. 

לצד פרופ' צור ינחה השנה את הפורום פרופ' דניאל שרוטר מאוניברסיטת מינסוטה, מבכירי ומוותיקי החוקרים של יהודי ארצות האסלאם בכלל וצפון אפריקה בפרט. בפורום יתארחו השנה פרופ' אסתר מאיר, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' ירון הראל ופרופ' אורית בשקין.

חברי הוועדה המרכזת: ד"ר אביעד מורנו ומר דוד גדג'

משתתפי הפורום הקבועים לשנת תשע"ז (לפי סדר א"ב)

1. ד"ר גיא אבוטבול זלינגר, המכללה למנהל
2. ד"ר מיכל אוחנה, אוניברסיטת בר-אילן
3. ד"ר אליעזר באומגרטן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
4. ד"ר אלמוג בהר, אקדמית פולנסקי במכון ון ליר
5. ד"ר דוד ביטון, הקריה האקדמית אונו
6. חיים ביטון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
7. ד"ר מיכל בן יעקב, המכללה האקדמית לחינוך אפרתה
8. ד"ר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן
9. מר דוד גדג׳, אוניברסיטת תל-אביב
10. ד"ר נח גרבר, אוניברסיטת תל-אביב
11. ד"ר אייל הלל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
12. ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
13. ד"ר יובל חרובי, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב
14. ד"ר חנן חריף, אוניברסיטת תל-אביב
15. ד"ר רונה יונה, אוניברסיטת תל-אביב
16. ד"ר מלכה כ"ץ, מכללת דוד ילין ומכללת הרצוג
17. ד"ר אביעד מורנו, אוניברסיטת תל-אביב
18. ד"ר עמוס נוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכללת אחווה
19. ד"ר קציעה עלון, סמינר הקיבוצים
20. ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
21. מר תום פוגל, האוניברסיטה העברית בירושלים
22. ד"ר יוני פורס, האוניברסיטה העברית
23. ד"ר נינה פינטו-אבקסיס, אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה הפתוחה
24. ד"ר אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן
25. גב' הדר פלדמן, בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
26. ד"ר סילבינה שמא-גסר, האוניברסיטה העברית
27. מר תמיר קרקסון, בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
28. גב' אורלי רחימיאן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מרכזת "קדמתה", מכון בן-צבי
29. גב' דקלה ריבלין כץ, בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
30. ד"ר הדס שבת נדיר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
31. גב' הילה שלם בהר"ד, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
32. גב' לילך תורג'מן, אוניברסיטת בר-אילן